top of page

Matica hrvatska svukuda

Updated: Jul 5

Ono kad i na godišnjem odmoru nemožeš bez svoje matice. Slučajno se nađošmo u Šibeniku, koja lijepa slučajnost.

Sa lijeva: Adrijana Markon Jurčić-presjednica matice u Beču, Zoran Sikavica-potpresjednik matice za ruhrsko područje, Zdenka Bilušić-presjednica matice Šibenik, Ljiljana Sikavica-rizničarka matice za ruhrsko područje, Edita Vlahov-tajnica matice za Šibenik, Dolores Bujas-matičarka

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Matica hrvatska za Ruhrsko područje poziva Vas na godišnju proslavu u subotu, 18. studenog 2023, sa početkom u 18:00 sati, (ulaz od 17:30) u dvoranu župne crkve St. Hedwig, An St. Hedwig 17A, 45326 Es

Draga djeco, drage učiteljice,dragi učitelji, počinjemo opet sa jednim novim natječajem pod naslovom: "Živim danas, a jučer želi biti sutra" Matica hrvatska za Ruhrsko područje raspisuje natječaj za p

bottom of page